Bilder från Eddie Maltas dop i Grytnäs kyrka….

http://www.edback.se/bilder/100508/